Đăng nhập hoặc Đăng ký


Thông tin Vật Phẩm ID: 1000

id hinh anh 1000

Giầy sợi len - KI+14 - 3 Sao Pha Lê - Xuyên giáp 3% cận chiến - +5% vàng rơi - Phản 5% sát thương - sức mạnh yêu cầu: 800 - Giúp tăng MP

Dành cho Namếc - Vũ trụ 3s

Giá cũ: 15,000đ

Giá: 9,750đ hoặc 48,750,000 Vàng

Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro