Đăng nhập hoặc Đăng ký


Thông tin Vật Phẩm ID: 1081

id hinh anh 1081

Găng vải thô - Tấn công+5 - 1 Sao Pha Lê - 2 Sao Pha Lê - +5% tiềm năng, sức mạnh - sức mạnh yêu cầu: 1.500 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Xayda - Vũ trụ 1s

Giá cũ: 10,000đ

Giá: 6,500đ hoặc 32,500,000 Vàng

Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro