Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 1085

id hinh anh 1085

Găng vải thô - Tấn công+7 - 3 Sao Pha Lê - Biến 5% tấn công thành KI - +10% TN,SM - sức mạnh yêu cầu: 1.500 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Xayda - Vũ trụ 4s

Giá: 20,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro