Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 12096

id hinh anh 12096

[+2] Găng vải thô - Tấn công+9 - 3 Sao Pha Lê - Sức đánh+3% - HP+10% - Cấp 2 - sức mạnh yêu cầu: 1.500 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Xayda - Vũ trụ 2s

Giá cũ: 15,000đ

Giá: 9,750đ hoặc 48,750,000 Vàng

Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro