Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 2415

id hinh anh 2415

Găng vải thô - Tấn công+5 - 2 Sao Pha Lê - +10% TN,SM - sức mạnh yêu cầu: 1.500 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Xayda - Vũ trụ 2s

Giá: 10,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro