Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 2422

id hinh anh 2422

Găng vải đen - Tấn công+4 - 1 Sao Pha Lê - 2 Sao Pha Lê - +5% TN,SM - sức mạnh yêu cầu: 1.500 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Trái Đất - Vũ trụ 7s

Giá: 10,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro