Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 3606

id hinh anh 3606

Găng sợi gai - Tấn công+6 - 3 Sao Pha Lê - +5% TN,SM - HP+5% - Biến 5% tấn công thành HP - sức mạnh yêu cầu: 15.000 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Namếc - Vũ trụ 4s

Giá: 15,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro