Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 3816

id hinh anh 3816

Áo Thần Xayda - Giáp+954 - Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ - 4 Sao Pha Lê - KI+10%/30s - Sức đánh+6% - Giúp giảm sát thương

Dành cho Xayda - Vũ trụ 6s

Giá: 100,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro