Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông tin Vật Phẩm ID: 4475

id hinh anh 4475

Găng vải dày - Tấn công+14 - 3 Sao Pha Lê - HP+15%/30s - sức mạnh yêu cầu: 50.000 - Giúp tăng sức đánh

Dành cho Trái Đất - Vũ trụ 1s

Giá: 15,000đ

Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro