Đăng nhập hoặc Đăng ký


Thông tin Vật Phẩm ID: 730

id hinh anh 730

[+2] Giầy Thần Namếc - KI+63525 - +8750 KI/30s - Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ - Ký gửi vàng - 4 Sao Pha Lê - Biến 5% tấn công thành HP - Biến 5% tấn công thành KI - KI +10% - Cấp 2 - Giúp bạn tăng MP

Dành cho Namếc - Vũ trụ 4s

Giá cũ: 100,000đ

Giá: 65,000đ hoặc 325,000,000 Vàng

Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro