Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Thông báo
* [NEW] tự động xác thực khi chat kênh thế giới, sau khi chat theo nội dung bạn qua hẳn khu giao dịch và giao dịch nhận Vàng luôn nhé !
- Chat thế giới nhận Vàng ngẫu nhiên Chỉ nhận được Vàng khi chat trong khung giờ 08 giờ đến 20 giờ hằng ngày
- Sau khi Chat thành công trong khung giờ sẽ nhận được Vàng. Mỗi nhân vật chỉ chat 15 phút một lần. Nếu chat liên tục không đến 15 phút sẽ chỉ tính 1 lần.
- Lưu ý: khi chat thế giới cần viết đúng chữ (kaio.p ro)
Nếu viết: kaio.pro bị lỗi dấu * sẽ không được tính
Danh sách nhận Vàng
- 05/03 - 13:25:26, Nhân vật: e12e2w****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
- 03/03 - 09:20:38, Nhân vật: sade21****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
- 03/03 - 09:15:51, Nhân vật: 2sqw12****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
- 03/03 - 09:07:52, Nhân vật: q2121q****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
- 03/03 - 09:05:17, Nhân vật: 21213q****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
- 03/03 - 09:01:27, Nhân vật: 921xza****, Server: 3 - Đã nhận vàng ngẫu nhiên.
Nhân vật Bán Vàng
- Nhân vật đứng mặc định tại Vách núi Kakarot Khu 69 đứng bên phải Bà Hạt Mít
[Online] Vũ trụ 1s: xkaio1s Khu 69
[Online] Vũ trụ 1s: botkaio1s Khu 69
[Online] Vũ trụ 2s: xkaio2s Khu 69
[Online] Vũ trụ 2s: botkaio2s Khu 69
[Online] Vũ trụ 3s: xkaio3s Khu 69
[Online] Vũ trụ 3s: botkaio3s Khu 69
[Online] Vũ trụ 4s: xkaio4s Khu 69
[Online] Vũ trụ 4s: botkaio4s Khu 69
[Online] Vũ trụ 5s: xkaio5s Khu 69
[Online] Vũ trụ 5s: botkaio5s Khu 69
[Online] Vũ trụ 6s: xkaio6s Khu 69
[Online] Vũ trụ 6s: botkaio6s Khu 69
[Online] Vũ trụ 7s: xkaio7s Khu 69
[Online] Vũ trụ 7s: botkaio7s Khu 69
[Online] Vũ trụ 8s: zhubsv8 Khu 69
[Online] Vũ trụ 9s: xkaio9s Khu 69
[Online] Vũ trụ 10s: xkaio10s Khu 69

nhan vat ban vang gamehub

Nhân vật bán vàng đứng như trên hình

Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro