Đăng nhập hoặc Đăng ký


Đăng nhập bằng Facebook


Nhập Nick NRO Tự Động
- Nhập Nick NRO thu mua Nick đăng ký ảo tự động của KAIO.PRO bạn sẽ nhận được HUB khi hoàn thành giao dịch Nhập Nick cho Web.
- HUB sẽ rút ra được Card, Ví ATM hoặc chuyển được qua tiền đ trên Web để mua Vàng, Ngọc, Nick, Đồ Item
- Khi duyệt Nick bên Web sẽ đưa ra giá Nhập. Bạn sẽ Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý với giá nhập để hoàn thành giao dịch !
Hướng dẫn Nhập Nick tự động
- Bạn đảm bảo nick phải đăng ký ảo và bạn phải thực sự muốn bán Nick, khi Admin đã duyệt nick của bạn thì bạn sẽ được cộng tiền đơn vị là HUB nó sẽ rút ra được các loại Card hoặc Ví, Momo, ATM...
Liên hệ hỗ trợ
Facebook: Hỗ Trợ GameHub.Pro
Hotline: 083.986.7004
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item tự động 100%
© 2020 Kaio.Pro