Đăng nhập hoặc Đăng ký


Nhập Nick NRO Tự Động
- Nick Tầm Trung: các loại Nick sức mạnh trên 500 Triệu, Đệ Skill 2 trở lên
- Nick sơ sinh có đệ: không quan trọng chỉ số, chỉ cần có đệ, shop nhập đồng giá 9 Triệu Vàng
- Đối với Nick Tầm Trung BOT tự định giá Nick sau 30 giây sau đó BOT sẽ đưa ra giá muốn nhập nếu bạn Đồng Ý thì BOT sẽ đổi mật khẩu và cộng tiền còn nếu bạn Không Đồng Ý thì BOT sẽ hủy giao dịch.
- HUB sẽ rút ra được Card, Ví ATM hoặc chuyển được qua tiền đ trên Web để mua Vàng, Ngọc, Nick, Đồ Item
- Khi duyệt Nick bên Web sẽ đưa ra giá Nhập. Bạn sẽ Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý với giá nhập để hoàn thành giao dịch !
Hướng dẫn Nhập Nick tự động
- Bạn đảm bảo nick phải đăng ký ảo và bạn phải thực sự muốn bán Nick, khi Admin đã duyệt nick của bạn thì bạn sẽ được cộng tiền đơn vị là HUB nó sẽ rút ra được các loại Card hoặc Ví, Momo, ATM...
Liên hệ hỗ trợ
Hỗ Trợ GameHub.Pro
Chính sách - Quyền riêng tư
Hệ thống Mua Bán Vàng - Ngọc Xanh - Đồ, Item - Bộ Nr1s - Nick Ngọc Rồng

© 2021 Kaio.Pro